Pracownicy

Pracownicy Centrum Kultury Izabelin

Dyrektor
Michał Jóźwiak
m.jozwiak@centrum.izabelin.pl

Zastępca Dyrektora ds. Programowych
Daria Kuźniecow-Dudko
d.kuzniecow-dudko@centrum.izabelin.pl

Zastępca Dyrektora ds. Sportu i Administracji 
Bronisława Bieńkowska
b.bienkowska@centrum.izabelin.pl
sport@centrum.izabelin.pl
administracja@centrum.izabelin.pl

Księgowość
Ala Malmon (Główna Księgowa)
a.malmon@centrum.izabelin.pl
Anna Kossakowska
e-mail: a.kossakowska@centrum.izabelin.pl

Kadry
Renata Pietrzyk
r.pietrzyk@centrum.izabelin.pl

Administracja
Kierownik
Jacek Hałuszka 
j.haluszka@centrum.izabelin.pl

Specjalista ds. Kultury Fizycznej i Sportu
Agnieszka Kopytek
a.kopytek@centrum.izabelin.pl
sport@centrum.izabelin.pl

Specjalista ds. edukacji (zajęcia kulturalne i sportowe)
Dominika Smolińska
d.smolinska@centrum.izabelin.pl

Gazeta Listy do Sąsiada
Iwona Mazurek, Karolina Dubaniewicz 
gazeta@centrum.izabelin.pl
i.mazurek@centrum.izabelin.pl
k.dubaniewicz@centrum.izabelin.pl

Realizacja imprez
Koordynator
Grzegorz Nowicki
g.nowicki@centrum.izabelin.pl

Sekretariat
Danuta Suchner, Julia Winkler (parter)
sekretariat@centrum.izabelin.pl
d.suchner@centrum.izabelin.pl
j.winkler@centrum.izabelin.pl