Pracownicy

Dyrektor
Krystyna Bocheńska 

Zastępca Dyrektora ds. Programowych
Daria Kuźniecow-Dudko
d.kuzniecow-dudko@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 24

Zastępca Dyrektora ds. Sportu i Administracji 
Bronisława Bieńkowska
b.bienkowska@centrum.izabelin.pl
sport@centrum.izabelin.pl tel. 22 752 68 29
administracja@centrum.izabelin.pl

Kadry
Specjalista ds. kadr i administracji
Magdalena Kulińska
m.kulinska@centrum.izabelin.pl

Księgowość
Centrum Usług Wspólnych Izabelin
tel. 22 111-00-76

Administracja
Jacek Hałuszka – kierownik
j.haluszka@centrum.izabelin.pl

Specjalista ds. Administracyjno – Technicznych
Sławomir Przygoda
s.przygoda@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 11

Specjalista ds. Kultury Fizycznej i Sportu
Agnieszka Kopytek
a.kopytek@centrum.izabelin.pl
sport@centrum.izabelin.pl tel. 22 752 68 11

Specjalista ds. edukacji (zajęcia kulturalne i sportowe)
Dominika Smolińska
d.smolinska@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 11

Specjalista ds. promocji
Anna Sztolcman-Karwacka
 a.sztolcman@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 17

Gazeta Listy do Sąsiada
Iwona Mazurek, Karolina Dubaniewicz, Katarzyna Konczarek-Strzałkowska
gazeta@centrum.izabelin.pl
i.mazurek@centrum.izabelin.pl
k.dubaniewicz@centrum.izabelin.pl
k.konczarek-strzalkowska@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 17

Technika i Realizacja
Koordynator ds. imprez:
Grzegorz Nowicki
g.nowicki@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 20
Specjalista technik audiowizualnych:
Daniel Domagała
d.domagala@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 20

Sekretariat
Aleksandra Wiklak
a.wiklak@centrum.izabelin.pl
sekretariat@centrum.izabelin.pl
tel. 22 752 68 00

Godziny pracy sekretariatu:

pn/śr/pt 9:00-17:00

wt/czw 10:00-18:00