Płatności

Centrum Kultury Izabelin
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin

NIP: 118-11-97-595
Regon: 001032210
Nr rachunku bankowego: 10 1020 1026 0000 1402 0164 7130