Projekty

Centrum Kultury Izabelin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Celem projektu jest:
– wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej
– doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Dofinansowanie projektu z UE: 102 300,00 PLN