Kategorie
Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości w CKI

11 listopada 2021

godz. 16.30 – lekcja historii „Dwa kufry referatów” –  dyplomacja historyczna Polski u progu odzyskania niepodległości”

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk – doktor historii, zastępca kierownika Działu Naukowego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność i współpracownik Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się dyplomacją kulturalną, polityką historyczną oraz relacjami polsko-niemieckimi. Jest współkuratorem wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923”, stworzonej przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Wkrótce w serii naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność oraz wydawnictwa Routledge ukaże się książka pod wspólną redakcją dr Dziewanowskiego-Stefańczyka oraz prof. Jaya Wintera pt. A New Europe, 1918-1923: Instability, Innovation, Recovery, która dotyczy tworzenia się nowego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie 1918-1923.

godz. 18.00 – koncert „Dwudziestolecie międzywojenne w piosence” w wykonaniu duetu Retrospektakl (Maria Holka i Aleksander Baszun)

Wstęp wolny

Partnerem wykładu jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Rumunia Słowacja i Węgry, a w jej gremiach doradczych zasiadają ponadto przedstawiciele Albanii, Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy i Gruzji.  www.enrs.eu