Kategorie
Aktualności

Szkolenie online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” cz.II

Z radością informujemy, że nasza instytucja bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim.

Celem projektu jest:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu: „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Zajęcia będą odbywały się dla dwóch grup wiekowych 10 – 14 lat oraz 15 – 18 lat. 

Nabór do obu grup jest już zakończony.

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego dowiedzą się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zachęcamy do kontaktu! 

Obrazek dotyczy bezpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży z projektowania graficznego wykorzystującego aplikacje cyfrowe