Kategorie
Inne

Lekcja Obywatelska – prof. Adam Bodnar

Zapraszamy na kolejną Lekcję Obywatelską. Tym razem spotkamy się z prof. Adamem Bodnarem. Spotkanie odbędzie się w trybie stacjonarnym, z możliwością obejrzenia online.
15 listopada 2021 (poniedziałek) godz. 18:00
Centrum Kultury Izabelin
Wstęp wolny

Adam Bodnar – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (2015-2021). W latach 2010–2015 również wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka. Jego praca doktorska „Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej” uzyskała wyróżnienie w konkursie „Przeglądu Sejmowego”. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna została opublikowana w książce „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny” (Wolters Kluwer).

Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie (Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego) SWPS.

Informacje zaczerpnięte z: www.swps.pl