Kategorie
Inne

Dzień Dziecka z CKI

Dzień Dziecka z Centrum Kultury Izabelin na świeżym powietrzu. Będzie kulturalnie i sportowo!
Zapraszamy w niedzielę 30 maja dzieci, młodzież, rodziców i dziadków do wspólnego świętowania.

Program

  • 10.00-13.00 – część sportowa, obiekty przy dużej szkole w Izabelinie, ul. 3 Maja 49, dla dzieciaków z klas 1-8
  • 15.00-18.00 – część kulturalna, Pod Sosnami (obok budynku CKI), dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 (starsi mile widziani)
  • wspólne śpiewanie piosenek dla dzieci z Wokaliza – zespół
  • Teatr NEMNO – dwa przedstawienia teatralne: „Misiowe przygody” i „Smok Wawelski” w reż. Henryka Hryniewickieg
  • kreatywne zabawki – dzieci stworzą własnego pieska -przytulankę. Bądźcie z nami
Dzień Dziecka z Centrum Kultury Izabelin na świeżym powietrzu. Będzie kulturalnie i sportowo
30 maja (niedziela) zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i dziadków do wspólnego świętowania 
10.00-13.00 - część sportowa, obiekty przy dużej szkole w Izabelinie, ul. 3 Maja 49, dla dzieciaków z klas 1-8
animacje i rozgrywki sportowe
15.00-18.00  - część kulturalna, Pod Sosnami (obok budynku CKI), dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 (starsi mile widziani)
wspólne śpiewanie piosenek dla dzieci z Wokaliza - zespół
Teatr NEMNO - dwa przedstawienia teatralne: "Misiowe przygody" i "Smok Wawelski" w reż. Henryka Hryniewickiego
kreatywne zabawki - dzieci stworzą własnego pieska -przytulankę. Bądźcie z nami

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postaci wizerunku osób uczestniczących w Dniu Dziecka 2021 (boiska sportowe, ul. 3 Maja 49 i Pod Sosnami, ul. 3 Maja 44)
Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu Dzień Dziecka 2021 jest Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, nr tel.: +48 (22) 752 68 00, adres
e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl ;
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl;
Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach dokumentowania i promowania festiwalu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zdjęcia oraz nagrania z festiwalu mogą być publikowane na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych Facebook oraz w periodyku „Listy do Sąsiada”.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia. Administrator dołoży wszelkich starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych w nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię lub dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek proszone są o kontakt z Administratorem.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, doradcze i fotograficzne, na podstawie stosownych umów.
W związku z tym, że zdjęcia z Państwa wizerunkiem mogą być zamieszczane na fanpage’ach Administratora znajdujących się na portalu społecznościowym Facebook, informujemy, że serwery Facebook Ireland mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych. Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) przystąpił do program Tarcza Prywatności EU-US zapewniając odpowiedni poziom przetwarzanych danych osobowych, akceptowany przez Komisję Europejską.